Nutricionistički savjeti

Planovi prehrane

Problemi s kilogramima i zdravljem, želja za postizanjem savršenog izgleda, nesigurnost oko kvalitete prehrane i namirnica koje kupujemo samo su neki od glavnih motiva za traženjem prehrambenog savjeta.
U suradnji s vama i pomoću anamnestički prikupljenih podataka u svrhu ostvarenja vašeg cilja osmišljavamo i dorađujemo individualni plan prehrane isključivo prilagođen vama i vašim polazišnim nalazima dobivenim preciznim mjerenjem i kompjuterskom obradom na Tanita vagi.

Nutricionističko savjetovanje

Individualni pristup svakom klijentu

Zajednički ćemo ispuniti upitnik o dosadašnjim prehrambenim navikama kako bismo dobili uvid u vašu trenutnu organizaciju prehrane s obzirom na dnevne obveze i mogućnosti konzumacije.
Nutricionistički pregled započinjemo antropometrijskom analizom sastava tijela, metodom bioimpedancije, kojom ćemo utvrditi karakteristike i sastav vašeg tijela kako bismo precizno definirali optimalan dnevni unos energije s obzirom na željeni cilj. Metoda je jednostavna, brza i potpuno bezbolna. Nakon definiranja ciljeva razgovarat ćemo o motivaciji, razlogu dolaska, zdravstvenom statusu i razini tjelesne aktivnosti.

Nutricionističko savjetovanje
Nutricionističko savjetovanje

Nutricionističko savjetovanje uključuje:

  • nutricionistički pregled – anamneza, prikupljanje podataka
  • postavljanje ciljeva – definiranje realnih ciljeva
  • savjetovanje o prehrani
  • izrada nutricionističkih jelovnika – individualni planovi prehrane koje šaljemo na vašu adresu ili predajemo osobno
  • kontrola i praćenje napretka – tu smo za svaku nedoumicu, potporu i eventualno psihološko savjetovanje uz pomoć vanjskih suradnika liječnika i psihoterapeuta

Mjerenje vitaminsko mineralnog statusa

Nutricionističko savjetovanje

Svjesni smo važnosti izbalansirane prehrane a ujedno smo svjedoci kako današnje namirnice više nisu molekularno gledajući, kao što su nekad bile. Današnja prehrana siromašnija je hranjivim sastojcima od one prije 50-ak godina. Tako su znanstvenici usporedili sastav današnje jabuke i rajčice s onima od 1963. godine i otkrili su značajno smanjenje vitamina i minerala.
Razlog su umjetna gnojiva i pesticidi pri uzgoju te skladištenje i prerada hrane. Naime, mnogo voća i povrća bere se nedozrelo i ono sazrijeva tek u skladištu, pa je zbog toga voće i povrće ponekad vodenasto i bez hranjivih vrijednosti.
Vitamini i minerali su prijeko potrebni za zdravo funkcioniranje organizma. Budući da većinu njih naše tijelo ne može samo proizvesti, moramo ih unositi hranom (što je najbolja opcija) i/ili dodacima prehrani, tj. suplementima.
S obzirom da su današnje namirnice osiromašene hranjivim sastojcima a i naše prehrambene navike nisu pohvalne kakvoće često pribjegavamo korištenju raznih suplemenata. Problem je u tome što se vitamini međusobno nadopunjuju, pa nedovoljan unos nekog vitamina ili minerala može organizam izbaciti iz ravnoteže što često dovodi do bolesti. S druge strane, i prevelik unos može imati negativan efekt. Kod nas imate mogućnost izmjeriti svoj vitaminsko- mineralni status uz pomoć suvremenog instrumenta Vitastiq.
Vitastiq se temelji na metodologiji pod nazivom Elektroakupunktura prema Vollu (EAV). EAV koristi električni otpor kože na akupunkturnim točkama kako bi ukazao na zdravstveno neravnotežu tijela.
EAV se već desetljećima koristi u prirodnim ili integrativnim klinikama, kao i u raznim ljekarnama. Temelji se na istraživanju elektroakupture dr. Reinharda Volla, a trenutno ju koristi preko 25.000 liječnika diljem Europe.
Pomoću Vitastiq mjerenja možete pratiti vrijednosti 26 vitamina i minerala u organizmu.

Planovi prehrane

Individualna prilagodba kalorija i nutrijenata. Izrada plana prehrane u odnosu na spol, dob, zdravstveno stanje i tjelesnu aktivnost.

Podrška i potpora

Tijekom cijelog procesa pružamo vam psihološku potporu i podršku profesionalnim preporukama i savjetima.

Individualni pristup

U sklopu naše anamnestičke obrade uz pomoć najsuvremenije Tanita vage i mjerenjem vitamina i minerala u vašem organizmu, osmišljavamo plan prehrane koji odgovara isključivo vama i vašim ciljevima.

Pomažemo vam u stvaranju zdravih navika i realnih ciljeva.

Cilj optimizacije prehrane je jelovnike maksimalno prilagoditi vašim energetskim i nutritivnim potrebama, potom ćemo napraviti listu namirnica koje će biti dio zdravih i uravnoteženih jelovnika bilo da se radi o regulaciji tjelesne mase, dijetoterapijskom planu prehrane za poboljšanje zdravlja ili ciljanom planu prehrane. Kao dio anamnestičkog statusa možemo napraviti i pregled vitamina i minerala u organizmu.

Ostale usluge

 

Prehrana djece, trudnica, dojilja i sportaša

Individualne preporuke za raznovrsnu prehranu, bogatu namirnicama visoke nutritivne gustoće, bogata vitaminima i mineralima,  siromašna šećerima i solju i umjerena i uravnotežena s obzirom na unos masti.

Dodatci prehrani

Suvremenim ispitivačkim instrumentom za kvantitativno i kvalitativno mjerenje Vitastiq mjerimo više od 20 vitamina i minerala, te vam nudimo savjete o suplementaciji.

Specijalistička dijetoterapija

Ciljana dijetoterapija za specifična oboljenja, kao što je prehrana onkoloških pacijenata, pacijenata s kroničnim bolestima crijeva i probavnog sustava, post i pred operacijske dijete, dijabetička dijeta, a posebice prehrana barijatrijskih i metaboličkih pacijenata.

Redovna komunikacija

Na mjesečnoj bazi pratit ćemo vaš napredak kroz nutricionistički kontrolni pregled i analizu sastava tijela, a ovisno o potrebama i postojećem rezultatu, izradit ćemo prilagodbu i nadopunu jelovnika.